Restaurang Esset - Gävle 

Restaurang Pulsen - Hudiksvall 

Restaurang Blå - Bollnäs 

Café Regnbågen - Sandviken 

krav, modis, gavleborg, lunch, ekologisk, region gävleborg

Landstinget i Gävleborgs län beslutade 2012 att bli en av de bästa landstingen/regionerna i Sverige på användning av ekologiska livsmedel. Miljömålet i kontraktet för 2016 är att minst 39% av livsmedlen till patientkosten, restaurangmaten, kioskprodukterna, cateringen och förrådsvarorna ska vara ekologiskt producerade. 

- Som ett viktigt steg mot miljömålet har vi nu KRAV-certifierat våra kök, säger Michael Bühring som är affärsområdeschef inom MODIS Restauranger som driver Gävleborgs landstings måltidsservice sedan 1 februari. MODIS är en del av restaurangföretaget Nordrest. 

Samtliga av Region Gävleborgs sjukhuskök har nu KRAV-certifierats. KRAV-certifieringen är en viktig del av miljöarbetet och ett kvitto på att köken gör skillnad. KRAV-märket visar att en vara är producerad på ekologisk grund med extra höga krav på djuromsorg, hälsa, socialt ansvar och klimatpåverkan.

Miljömålet och KRAV-certifieringen har inneburit en nystart och har tillfört ny energi och inspiration i köken. Menyerna har en stor andel KRAV-märkta, ekologiska och MSC-märkta rätter. Restaurangerna har också blivit medlemmar i föreningen MatVärden som arbetar för att lyfta regionens livsmedelsproduktion i både volym och kvalitet. Genom MatVärden har nya kontakter knutits med lokala livsmedelsproducenter som har många bra och goda produkter.

- Det känns roligt att kunna köpa in färskpotatis från lokala gårdar och stödja andra företag i regionen. Den närproducerade och KRAV-märkta maten är godare för gäster, patienter och för miljön! säger Michael Bühring.