Hållbarhet

Vi har bestämt oss för att göra det på riktigt! Vi jobbar ständigt och hårt med hållbarhet, såväl social som ekonomisk och ekologisk hållbarhet. 

One Planet Plate

Vi har infört WWF:s koncept One Planet Plate på SMHI:s restaurang Stormköket i Norrköping. Det är en märkning för måltider som ryms inom en planet och klarar Parisavtalets mål på max 1,5 graders uppvärmning och gynnar den biologiska mångfalden. 

° ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° °

Tekniska by Pontus

I köket pågår ständiga experiment med nya metoder och användningsområden för att ta tillvara på hela grönsaken. Här fermenteras och torkas grönsaker som blir över för att kunna smaksätta nya rätter. Det som inte går att ta hand om åker ner i mullmaskinen och blir till näring för nya grönsaker. Ett eget kretslopp och aktivt zero waste arbete!

° ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° °

Ägg från frigående höns!

Vi har bestämt oss för att helt fasa ut burägg från vår verksamhet. Vi gör det för att djuren ska få det bättre, hönorna ska kunna sträcka på sina vingar!

Karma

Vi samarbetar med Karma, för bra mat ska inte slängas! Genom appen kan användarna rädda mat som har blivit över i slutet av dagen, till ett bra pris. Bra för miljön och plånboken! 

° ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° °

Vinterträdgården by Pontus

Vi fokuserar på klimatsmarta och gröna val och väljer ekologiska, kravmärkta och närodlade råvaror i så stor utsträckning som möjligt. För att undvika svinn lagas maten à la minute i mesta möjliga mån. Det i kombination med vår lunch per hekto har mer än halverat matsvinnet!

° ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° °

Miljöpolicy

Vi ska minska miljöbelastningen genom ständig förbättring med ett helhetsperspektiv på mat, människa och miljö genom att…

  • uppfylla alla miljörelaterade lag- och avtalskrav 
  • bara välja leverantörer som lever upp till våra miljökrav
  • alltid göra miljömedvetna val
  • öka andelen vegetabiliska råvaror
  • alla restauranger ska vara kravcertifierade enligt plan
  • mäta avfall och matsvinn regelbundet

° ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° °

Kvalitetspolicy

Vi gör alltid vårt bästa i alla lägen. Det innebär god, nyttig och vacker mat i kombination med hög servicegrad. Säker, ansvarsfull och med näringsriktiga råvaror är vi trovärdiga för våra kunder, leverantörer och anställda. Vi arbetar ständigt med att förbättra verksamheten genom att arbeta med kunddialog, flexibilitet och utveckling av konceptet.

° ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° °

Policy för social hållbarhet

Nordrest tar social hänsyn, dvs att vi ställer krav/villkor på våra leverantörer som syftar till att nå en ökad delaktighet och tillgänglighet i samhället. Det innebär bland annat att ingen ska missgynnas på grund av sitt kön, etnicitet, ålder, funktionsnedsättning, sexuella läggning, könsöverskridande identitet och yttring, religion och trosuppfattning eller annan orsak.

Vi tänker förebyggande och långsiktigt och vill göra affärer på ett hållbart och ansvarsfullt sätt. Det gäller också i förhållande till leverantörer. Vi har därför en uppförandekod för leverantörer där vi förväntar oss att våra leverantörer har kontroll över sin verksamhet ur ett hållbarhetsperspektiv och arbetar enligt samma värderingar som vi.

Vi ställer motsvarande krav på oss själva när det gäller alla våra medarbetare.

° ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° °

Vi kvalitets- och miljöcertifierar våra restauranger. Under året har 15 restauranger krav-certifierats. Alla våra skolkök är certifierade samt Gourmedia, Vinterträdgården by Pontus, Tekniska by Pontus och Stormköket. Vårt huvudkontor har också certifierats enligt ISO 9001 och 14001. Vi kommer fortsätta certifieringen av samtliga restauranger inom Nordrest under året. 

° ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° °